данъчни закони

Данъци

Какви промени приеха в данъчните закони

Парламентът одобри на второ четене изменения в редица данъчни закони. С промени в Закона за корпоративното подоходно облагане се изменят Законът за данъците върху доходите на физическите лица, Законът ...

0

Данъци

Данък сгради на бизнес имоти - по пазарни цени

Общинските служители ще могат да определят данъчната оценка за недвижими имоти на предприятия. Това ще става в случаи на установено умишлено занижаване на отчетните им стойности с цел намаляване или ...

0

Последни

Парламентът вдига днес пенсии и акцизи

Бюджетите на държавното обществено осигуряване и Здравната каса, както и пакетът от промени в данъчните закони ще бъдат разгледани на второ четене в пленарната зала. Това предвижда проектът на законодателната ...

0