депозитар

Спестяване

БСК е против идеята за отнемане на боновите книжки

Ръководството на Българската стопанска камара /БСК/ в писмо до финансовия министър изразява своето несъгласие с представената за обществено обсъждане Концепция за личните сметки на физически и юридически ...

8

Последни

Пощенска банка получи ключова роля на българския капиталов пазар

Банката беше избрана за оператор на връзката на Clearstream Banking S.A.със системата ЕСРОТ.   Най-големият депозитар на държавни ценни книжа в Европа, Clearstream Banking S.A., Luxembourg, с...

0

Последни

БФБ закри гаранционния си фонд

Българската фондова борса закри гаранционния си фонд. Средствата в него, които възлизат на 936 хил. лева са прехвърлени във Фонда за гарантиране на сетълмента с финансови инструменти към Централен депозитар. Закриването ...

0

Последни

Инвеститори от Нигерия и Бермудите търгували на БФБ

Чуждестранни инвеститори от 43 страни са търгували на Българска фондова борса през първото полугодие на 2010 г. Това показват данни на Централен депозитар, използвани в статистиката на Комисията за финансов ...

0