договор за наем

Имоти

Трябва ли да сключим договор при настаняване на бежанци у дома

Какви документи трябва да имат украинските бежанци у нас за подписване на договор при предоставяне на частно жилище? “Това са наемни отношения, но те са безвъзмездни, защото даващият дома си не изисква ...

0

Имоти

За какво да внимаваме при сключване на договор за наем

Много наематели както и наемодателите изпадат в трудни ситуации, ако нямат сключен договор. Затова е важно да се сключи договор за наем, с който наемодателят предоставя на наемателя определен недвижим ...

0

Имоти

Наемателите се колебаят да сключват договори

Обемът на съществуващи офис площи достигна 2.340 млн. кв.м., след като около 91,000 кв.м. клас А площи бяха въведени в експлоатация през последното тримесечие, отбелязвайки трикратен ръст в сравнение с ...

0