грамотност

Пари

Финансовото здраве на българина е различно

Финансовото здраве на българина е различно, или по думите на Георги Захариев, съосновател на Finance Academy, то е разделено "на няколко свята". Това е така, защото информираността на хората в големите ...

0

Съвети и мнения

Интернет потребителите – финансово грамотни

В предишна статия ви предоставихме информация за финансовата грамотност на българите, европейците и американците. Помолихме ви да отговорите на 5 въпроса и ви благодарим за проявената а...

2