индексиране

Работа

Как се урежда индексиране на заплата спрямо инфлацията

От изключително важно значение е всеки работодател внимателно да подготвя всички свои вътрешни актове, които уреждат организацията на работната заплата. В разпоредбите на вътрешните документите, уреждащи ...

0