it специалисти

Осигуряване

Обучават безплатно 10 000 IT специалисти в България за 5 години

10 000 човека от цялата страна ще получат безплатно IT обучение през следващите пет години. Автор на инициативата е българска ИТ компания ScaleFocus. Хора от цяла България – както ...

0

Осигуряване

Първи сме в ЕС по жени - IT специалисти

България е на първо място в Европейския съюз по брой на жени - специалисти в областта на информационните и комуникационните технологии - те са 28 процента. Това сочат данните на европейската статистическа ...

4

Данъци

„Данък успех“ ще засегне 25 000 IT специалисти в България

Секторът на информационните и комуникационни технологии е един от най-бурно развиващите се в България през последните години, а приносът му към БВП на страната е нараснал със 73% за периода от 2012 г. ...

18