кредити за жилище

Кредитиране

Какъв кредит дават за жилище от 150 до 200 000 евро

Моето очакване е, че до края на годината нивата на лихвите по кредитите ще се запазят или ако има промяна, тя ще е незначителна за съществуващи клиенти. Предложенията на банките към нови кредитополучатели ...

0

Банки

БНБ с предупреждения за кредитите

На свое заседание УС на БНБ разгледа „Преглед на въведените от БНБ макропруденциални мерки във връзка с рисковете пред банковата система“. Аналитичният материал посочва, че в резултат на надзорната политика ...

2

Кредитиране

Българите спасяват спестяванията си в имоти

Българинът продължава да купува имоти, за да спаси спестяванията си от инфлацията.   Данните на Българската народна банка също го потвърждават - двоен ръст при ипотечните кредити спрямо банковите депозити.   Експертите ...

1

Кредитиране

Домакинствата теглят активно заеми за жилище

Българите продължават да теглят ударно кредити за покупка на имот, като в края на март тези заеми вече надхвърлиха 17 млрд. лева. На годишна база кредитите за жилище нарастват със 17.8%, като темпът остава ...

0

Кредитиране

МФ: Хората ще продължат да влагат парите си в имоти

Търсенето на кредити през 2022 г. ще се забави в сравнение с 2021 г., в съответствие с очакваното влошаване на икономическата ситуация и повишената несигурност поради конфликта в Украйна. Това е записано ...

1