Търсенето на кредити през 2022 г. ще се забави в сравнение с 2021 г., в съответствие с очакваното влошаване на икономическата ситуация и повишената несигурност поради конфликта в Украйна.

Това е записано в проекта на  средносрочна бюджетна прогноза за периода 2023-2025 година. В началото на 2022 г. кредитът за частния сектор продължи да се ускорява и в края на февруари годишният му ръст достигна 9,7% при ускоряване на всички основни компоненти. Нарастващите международни цени на енергийните стоки, суровините и храните и отражението им върху инфлацията и инфлационните очаквания продължи да стимулира търсенето на кредити.

При нефинансовите предприятия кредитите се ускориха до 6,6% с основен принос на овърдрафт кредитите. Това може да се свърже с по-голяма необходимост от оборотен капитал за своевременно попълване на запасите предвид възходящата динамика на цените. Силното нарастване на цените на имотите, което се ускори до 9,4% на годишна база през последното тримесечие на 2021 г., рекордно ниските лихвени проценти по ипотечни кредити и силно отрицателните реални лихвени проценти по депозитите доведоха до повишение на темпа на растеж на жилищните кредити до 18,1% в края на февруари., пише в прогнозата.

Фактори, които ще действат в посока забавяне растежа на кредита за домакинствата, ще бъдат очакваното забавяне в растежа на потреблението и на компенсациите на наетите през 2022 г. Ограничаващо кредитната активност влияние от страна на предлагането може да има и обявеното от БНБ постепенно увеличение на нивото на антицикличния капиталов буфер, през октомври 2022 г. и в началото на 2023 г.

Въпреки прогнозираното забавяне при жилищните кредити, през 2022 г. темпът им на растеж ще остане относително висок, тъй като покупката на жилище е основна алтернативна форма за инвестиция или за съхранение на стойността в среда на висока инфлация и ниски лихвени проценти, посочват от финансовото министерство. До края на прогнозния период се очаква нарастването на кредита за домакинства да продължи да се забавя.

istock
istock

То ще остане на относително високи нива в съответствие и с прогнозираното развитие при компенсацията на наетите лица. В края на 2023 г. растежът на вземанията от домакинствата се прогнозира да бъде 8,9%, а в края на 2025 г. – 7,7%

Банка прогнозира охлаждане на пазара на имоти у нас

Предвижда се в периода 2023-2025 г. кредитът за бизнеса плавно да се ускори в синхрон с очакваното възстановяване на частните инвестиции, подкрепени и от НПВУ.

Очакванията са растежът на общо вземанията от предприятия в края на 2023 г. да бъде 5%. През 2024 г. общо годишното нарастване на вземанията от предприятия ще бъде 5,3%, а в края на 2025 г. – 5,7%. Общо вземанията от частния сектор ще се увеличат с 6,6% през 2023 г., а до края на 2025 г. темпът им на растеж леко ще се забави до 6,5%.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg