Министерство на фнансите

Кредитиране

МФ: Хората ще продължат да влагат парите си в имоти

Търсенето на кредити през 2022 г. ще се забави в сравнение с 2021 г., в съответствие с очакваното влошаване на икономическата ситуация и повишената несигурност поради конфликта в Украйна. Това е записано ...

1