Финансовите посредници от банките, пенсионните дружества и инвестиционните фондове очакват покачване на лихвите по кредити и депозити, става ясно от публикувания бюлетин на Министерство на финансите. Очакванията на анкетираните за продължаващо покачване на лихвените проценти по депозитите в лева и евро се запазват. По отношение на депозитите в долари очакванията вече клонят към неутрални.

Балансовите стойности се понижават в сравнение с края на 2022 г. основно поради покачване на дела на респондентите очакващи запазване на лихвените равнища в долари. Като цяло прогнозите съответстват на политиките на основните централни банки, като Фед И ЕЦБ повишиха основния лихвен процент с 25 б.т. през април.

Сред анкетираните продължават да преобладават очакванията за възходяща динамика и на основния лихвен процент. Същевременно, постепенно се увеличава делът на прогнозите (сред небанковия финансов сектор) за запазване на текущите нива. Отговорите отразяват продължаващото затягане на паричната политика в САЩ и в еврозоната, и прехвърлянето на ефектите върху останалите пазари.

През последните месеци агресивният тон по отношение на повишение на основния лихвен процент в САЩ бе съществено снишен и очакванията са за скорошно сигнализиране, че пикът на лихвите е достигнат. Същевременно, въпреки по-малките стъпки на покачване на референтните лихви в евро зоната, намеренията за продължаващо още известно време затягане на паричната политика бяха потвърдени. В България средният лихвен процент на междубанковите сделки достигна положителни стойности през октомври 2022 г. и продължи да се покачва в началото на 2023 г.

Оценката на финансовите посредници за икономическата ситуация в страната през първо тримесечие на 2023 г. е по-скоро задоволителна като делът на положителните отговори се повишава спрямо предходното издание. Тези оценки не съвпадат напълно със сигналите от текущото развитие на основни индикатори. Според бизнес анкетите балансовите оценки за текущото бизнес състояние на предприятията леко се влошават през първо тримесечие спрямо четвърто. В същото време за периода януари-февруари бе отчетен спад в промишленото производство на годишна база.

istock
istock

Според тях очакванията за търсенето на услуги и за производството в промишлеността през следващите три месеца се влошават. Средното натоварване на мощностите в промишлеността намаля през април спрямо януари. В същото време, очакванията за продажби в търговията на дребно се подобряват.

Банкер: Основната лихва на БНБ може да стане 5%

Пенсионноосигурителните дружества повишават очакванията си относно акумулираните активи през второто тримесечие както в задължителните, така и в доброволните пенсионни фондове. Балансовите оценки сочат умерено нарастване и в двата типа фондове, като известно предимство анкетираните дават на задължителните фондове.

Причината са отчетените през първото тримесечие ръст на наетите по служебно и трудово правоотношение, както и значителното увеличение на средната работна заплата, което би следвало да се отрази в увеличение на вноските в пенсионните фондове.
От гледна точка на броя на осигурените лица през тримесечието, отговорите сочат слабо нарастване при задължителните и без промяна при доброволните фондове. Очакваното нарастване на осигурените в задължителните фондове може също да се свърже с развитието на пазара на труда и доходите.

istock
istock

Повишават се очакванията и за стойността на дяловете в задължителните и доброволните пенсионни фондове, като те са тя да се повиши до края на тримесечието. Позитивните очаквания са свързани с реализиране на доходност от реализирани в чуждестранни активи инвестиции.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg