пълномощно

Пенсиониране

Получаване на пенсия с пълномощно

След като дядо ми придоби право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, не губи никакво време и веднага си подаде документите за пенсиониране. Сега вече той е пенсионер, но все така носи младежкия си ...

0

Имоти

Необходими документи за продажба на имот от чужбина

Живеете в чужбина и имате жилище в България, което искате да продадете без да се прибирате за сделката. Ако това е вашият случай, на първо място трябва да си осигурите доверен човек, на когото ...

0

Съвети и мнения

Колко пълно и мощно е едно пълномощно

Често подписваме документи (пълномощни, договори, споразумения), които уж били „стандартни”. Но истината е, че стандарт за Вашата воля и желания не съществува - добре е да го знаете! Какво трябва да ...

0

Последни

Измамници крадат фирми

Свободното предоставяне на лични данни в Търговския регистър "помага" на измамници да сменят собствеността на фирми. Така измамник успява да открадне голяма варненска строителна фирма през април тази ...

0