работа на разположение

Работа

Какво е заплащането, ако сме на разположение на шефа

За някои категории работници и служители, поради особения характер на работата им, може да бъде установявано задължение да дежурят или да бъдат на разположение на работодателя през определено време от ...

1