работа от разстояние

Работа

Какви са новите правила за работата от разстояние

Работата от разстояние е уредена в 8 члена – от чл.107з до чл.107п в КТ включително. Тя има доброволен характер, т.е. към такава организация на трудовите отношения може да се стигне само по пътя на трудов ...

0

Работа

Наемат пенсионери за работа от вкъщи

Десетте водещи тенденции, които ще оформят начина на работа на глобално ниво през 2024 г. показва проучване на IWG. Култура 1. Големият бизнес ще се насочи към хибридните служители Широкото прилагане ...

0

Работа

Предлагат нови промени в Кодекса на труда

Работникът или служителят да не  е длъжен да отговаря на имейли или други съобщения от работодателя по време на междудневната и седмичната почивка освен когато в договора му е уговорено друго. Това предлагат ...

1

Работа

Одобриха промените при работата от разстояние

Правителството одобри законопроект за промени в Кодекса на труда, с които се усъвършенства нормативната уредба за работата от разстояние и се регламентира отговорност на изпълнителя за изплащане на трудови ...

0

Работа

Обсъждат увеличение с близо 20% на минималната заплата

Националният съвет за тристранно сътрудничество ще проведе извънредно заседание. Представителите на синдикатите, бизнеса и правителството ще обсъдят новия размер на минималната работна заплата за страната ...

1

Работа

Работно време при дистанционна работа

Понятието “работно време” означава времето, установено със закон, друг нормативен акт, с колективен трудов договор или индивидуален трудов договор, през което работникът или служителят е длъжен да бъде ...

0

Работа

Право на изключване по време на дистанционна работа

За "правото на изключване" след работно време се говори от периода на пандемията и повишеното навлизането на работата от разстояние, което предпостави необходимостта от регулация на защитата на личното ...

0

Работа

Осигуряване на безопасността при работа от разстояние

Работодателят е длъжен да осигури здравословни и безопасни условия на труд, така че опасностите за живота и здравето на работника или служителя да бъдат отстранени, ограничени или намалени. Органите на ...

0

Работа

„Място на работа“ и „работно място“ при работа от разстояние

Към днешна дата са предложени промени за изменение и допълнение в Кодекса на труда, които целят по-голяма гъвкавост и сигурност при работата от разстояние, включително по отношение на организацията на ...

1

Работа

Бизнесът против работно време и място при работа от вкъщи

Категорично възразяваме по отношение на предвиденото задължително уговаряне на периодите на работа от разстояние и на работа в помещение на работодателя, при уговорен смесен режим на работа. Това се казва ...

1