За "правото на изключване" след работно време се говори от периода на пандемията и повишеното навлизането на работата от разстояние, което предпостави необходимостта от регулация на защитата на личното време на всеки служител и работник.

Какво представлява то по своята същност и как следва да бъде прилагано в режим на работа от разстояние, отговаря д-р Тодор Капитанов, експерт по трудово право.

Идеята му е да се преустановява работата от разстояние след работно време. Работникът или служителят да не може да осъществява електронна комуникация с работодателя по време на междудневната и седмичната почивка. Тези предложения все още са на етап обсъждане. Очаква се в рамките на новата законодателна програма да бъдат заложени и след като всички социални партньори са се съгласили, да се стигне и до изменение в Кодекса на труда.

Осигуряване на безопасността при работа от разстояние

С цел да се осигури закрила на работещите от разстояние с проекта се предлага регламентиране на „правото на изключване“, т.е. правото на работника или служителя да не осъществява електронна комуникация с работодателя по време на междудневната и седмичната почивка.

istock
istock

Това е предпоставка за подобряване на баланса между професионалния и личния живот, както и за намаляване на нивата на стрес сред работещите. С оглед на обстоятелството, че при някои професии е необходимо в определени ситуации работодателят да има право да потърси комуникация с работника или служителя, се регламентира възможността с индивидуалния и/или в колективния трудов договор да се уговорят условия, при които е допустимо работодателят да потърси работника или служителя по време на установените почивки.

Всъщност, работодатели и синдикати се обединяват около предложението работниците и служителите да не бъдат притеснявани по телефона, в социалните мрежи и каналите за комуникация след работно време. Целта на т.нар. "право на изключване" се обмисля в българското трудово законодателство, като целта е работниците и служителите да използват ефективно времето си за почивка.

„Място на работа“ и „работно място“ при работа от разстояние

Важно е да се отбележи, че освен в Кодекса на труда, предложението може да се регламентира и в колективните трудови договори. За да бъде изрядно уредено в закона, е необходимо и прецизно да се уточни какво точно се разбира под дигитално устройство и да се направи също прецизна формулировка, която да позволи при определени обстоятелства, работещите и работодателят да се свързват.

Категорично е обаче, че всички работници и служители трябва да имат възможност да се ползват от това право, без да търпят санкции, ако не реагират на търсене от работодателя по време на работните почивки или извънработно време.

istock
istock

Това право трябва да се прилага за всеки работник и служител, независимо дали той работи от разстояние, или в офиса на работодателя. След изтичане на работното време да не може да бъде притесняван по имейл, телефон и други видове комуникации. Това ще се изрази, ако бъде регулирано правото на откъсване, като работник или служител, който не отговаря на имейлите и позвъняванията на работодателя след работно време или по време на почивка, не носи никаква отговорност за тези свои действия или бездействия.

Припомням, че такова законодателство вече съществува на национално ниво в седем от страните членки на Европейския съюз, сред които Италия, Франция, Гърция и др. В България диалогът по темата вече е на дневен ред и следва да се намерят най-добрите текстове закона, които да балансират интересите на работодателите и същевременно с това да осигурят защита на правата на работниците и служителите.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg