Чрез предвидената промяна на регламентацията по отношение на работата от разстояние в Кодекса на труда в България, ще бъдат регулирани и изискванията при използване на информационни системи от работодателя за възлагане и отчитане на работата, в т.ч. и по отношение на внедряваните системи за алгоритмично управление на работните процеси.

Внедряването на информационни системи за алгоритмичното управление (и т.нар. изкуствен интелект) поражда притеснения за прекомерен контрол от страна на работодателите и ограничаване на човешката намеса при съществени решения, които засягат трудовите права на работниците и служителите.

Какви са планираните промени в закона и по какъв начин биха гарантирали те спазването на правата и интересите на работещите, по-конкретно на тези от тях, които ще работят от разстояние при новите условия, отговаря д-р Тодор Капитанов, експерт по трудово право.

Как ще се уговаря мястото при работа от разстояние

За да се осигурят правата на работниците и служителите при използване на автоматизирани системи за управление се предвижда задължение за работодателя да предоставя на наетите лица информация за данните, събирани и обработвани във връзка с работата.

По този начин работниците и служителите ще са запознати с установените механизми за контрол и обема на информацията, която техният работодател събира и обработва, както и за начина на вземане на автоматизирани решения, свързани с възлагането, отчитането и контрола на работата. Необходимата информация следва да се предоставя на работниците и служителите в писмен вид.

istock
istock

Регламентира се и правото на работника или служителя да поиска преразглеждане на автоматизираните решения, взети от системата за алгоритмично управление, които засягат правата му. При подадено искане за преразглеждане, работодателят или определено от него длъжностно лице ще има задължение да провери решението на системата за алгоритмично управление и да уведоми работника или служителя за окончателното решение. По този начин се регламентира задължението за човешки контрол върху всички важни автоматизирани решения, засягащи правата на работещите.

Какво налага по-добрата уредба на работата от разстояние

Информационните и комуникационните технологии, използвани за служебни цели, се характеризират с по-голяма гъвкавост по отношение на времето, мястото и начина на извършване на работата. Извършването на работа чрез използване на съвременните технологии позволява на работодателите да осъществяват контакт с работниците и служителите по всяко време. Това може да доведе до нарушаване на законоустановените почивки на работещите.

Съвременните средства за комуникация от своя страна следва да се използват по начин, който да гарантира съчетаването на професионалния и личния живот и да осигурява възможност за пълноценно прекарване на свободното време от страна на работещите с техните семейства. Развитието на пазарните отношения и членството на България в Европейския съюз са свързани с по-тясното интегриране на националните предприятия в общия вътрешен пазар, включително и участието във веригите от доставчици и изпълнители.

Свободното предоставяне на услуги включва правото на предприятията да предоставят услуги в друга държава членка, като за целта те командироват временно свои работници. Законодателството на Европейския съюз урежда основните изискванията относно условията и реда за командироване на работници за временно извършване на работа с цел предоставяне на услуги в друга държава членка, различна от тази, в която те обичайно работят.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg