работа в чужбина

Работа

Има ли риск да попаднете на измамна схема в чужбина

Кратка анкета помага на търсещите или вече работещи в чужбина да разберат дали има риск да попаднат в измамна схема, съобщават от Главна инспекция по труда (ГИТ). Описаните в листовката права се отнасят ...

0

Работа

Мога ли да търся работа в чужбина, ако получавам обезщетение за безработица

Хората запазват правото си на отпуснатото на територията на една държава-членка обезщетение за безработица, когато отиват да търсят работа в друга държава-членка, при спазване на строго определени условия, ...

1

Осигуряване

Имат ли право работилите в чужбина на обезщетение за безработица у нас

При определяне правото и размера на обезщетение на лице, което е работило на територията на друга държава - членка и има завършени осигурителни периоди или периоди на трудова заетост на нейна територия, ...

0

Работа

Как да разберем дали офертата за работа в чужбина е измама

Инспекциите по труда на България и Франция планират извършване на съвместни/съгласувани проверки като част от общоевропейската кампания "Права през всички сезони", съобщиха от пресцентъра на Изпълнителна ...

0

Последни

Бюрата по труда намерили работа в чужбина на 260 души

Агенцията по заетостта ще посреднчи на повече от хиляда души да заминат на работа в чужбина. През миналата година по този начин са заминали повече от 260 души. Те са намерили заетост по линия на двустранни ...

0