работно облекло

Работа

Право на безплатно работно и униформено облекло

Работното и униформено облекло са съществена част от работната среда и могат да изиграят ключова роля за комфорта и безопасността на работниците и служителите. Според закона, работодателят трябва да ...

1

Работа

Задължен ли съм да заплащам работно облекло?

Съгласно Кодекса на труда работодателят осигурява на работниците и служителите безплатно работно и униформено облекло при условия и по ред, установени от Министерския съвет или в колективен трудов договор, ...

0