скица

Имоти

Заявяваме онлайн разрешение за строеж и скици

Нови 12 електронни услуги, свързани с устройството на територията, могат да се заявяват чрез информационния портала на Държавна агенция „Електронно управление“. Направление „Архитектура и градоустройство“ ...

0

Услуги

Как да извадим скица на имот в извънредното положение

Всички административни услуги, предоставяни от Агенцията по геодезия, картография и кадастър, които се изпълняват без уведомяване на заинтересованите страни в административното производство и без издаване ...

0

Услуги

Вижте как да извадите скица на имот от кадастъра (видео)

Видео уроци улесняват достъпа на потребителите до документи на Агенцията по геодезия, картография и кадастър. Средно 5 минути отнема откриването на имот в кадастралната карта.   Кадастрално – административната ...

0

Имоти

Имотна скица - къде и как може да се извади

Услугите на Агенцията по геодезия, картография и кадастър са достъпни в почти всяко населено място. Издаването на имотни скици, например, справки за поземлени имоти и схеми на самостоятелни обекти може ...

0

Пари

Електронните кадастрални услуги с 30% по-евтини

Електронните услуги на кадастъра са с 30 на сто по-евтини от документите, които се издават на хартиен носител, съобщиха от регионалното министерство. Едни от най-често търсените услуги - издаването ...

0

Имоти

Вадим скица за имот при нотариус

От 1 септември ще може да се вади скица на имот при нотариус, без да се ходи до офисите на агенцията по кадастър. Тази услуга ще предоставя всеки от общо 613 нотариуси в страната, независимо от местонахождението ...

4