трета държава

Работа

Разрешение за извършване на дейности на свободна практика на чужденец

Един от важните въпроси, които някак си остават на втори план в публичното пространство, е как е уреден въпросът с разрешението за достъп до пазара на труда на гражданите от трети страни, които упражняват ...

0