трудоустрояване

Осигуряване

Обезщетения при временна неработоспособност и трудоустрояване

България е сред страните в Европейския съюз, в които процентът на заболеваемостта на населението е един от най-високите. Това неминуемо се отразява и на взаимоотношения между работещите и работодателите, ...

0

Работа

Трудоустрояване на работниците и служителите

В българското законодателство сред основните форми на специалната закрила на труда на лицата с намалена работоспособност е възможността да ползват правото на трудоустрояване. Работник или служител, ...

1

Работа

Обезщетение на работник при трудоустрояване

Здравословното състояние на работещите трябва да бъде водещ фактор в организацията на работното място, изпълнението на служебните ангажименти, както и придвижването от дома до работа и обратно. Осигуряването ...

1