В българското законодателство сред основните форми на специалната закрила на труда на лицата с намалена работоспособност е възможността да ползват правото на трудоустрояване.

Работник или служител, който поради болест или трудова злополука не може да изпълнява възложената му работа, но без опасност за здравето си може да изпълнява друга подходяща работа или същата работа при облекчени условия, се трудоустроява на друга работа или на същата работа при подходящи условия по предписание на здравните органи.

7 пъти по-високи надници дават за работа в чужбина


Какво представлява правото на трудоустрояване, в кои случаи се прилага и дали работодателите имат задължения за спазване на определени изисквания, отговаря Тодор Капитанов.

Трудоустрояването означава преместване на работник или служител на друга работа, която в подходяща за здравословното му състояние работа или пък облекчаване на условията, при които полага труда си. То се прилага за бременни работнички или служителки, кърмачки, както и работнички и служителки в напреднал етап на лечение ин-витро и работници и служители, които поради болест или трудова злополука не могат да изпълняват възложената им работа, но без опасност за здравето си могат да изпълняват друга подходяща работа или същата работа при облекчени условия. Трудоустрояването става по предписание на здравните органи, а работодателите имат задължението да изпълнят самите предписания.

istock
istock

Предписание за трудоустрояване на същото работно място може да бъде издадено от:

Закрила при уволнение при работа на допълнителен договор


- Личен лекар - за срок до един месец;
- Лекарска консултативна комисия (ЛКК) - за срок до 6 месеца, но не повече от четири пъти последователно;
- Трудово-експертна лекарска комисия (ТЕЛК) и национална експертна лекарска комисия (НЕЛК) - с експертно решение.

В закона ясно е посочено, че работодател с повече от 50 работници и служители е длъжен да определя ежегодно работни места, подходящи за трудоустрояване от 4 до 10 процента от общия брой на работниците и служителите в зависимост от икономическата дейност.
На трудоустроени работници и служители е забранено възлагането на нощен труд, извънреден труд, удължаване на работното време и др. Работниците и служителите с трайно намалена работоспособност 50 и над 50 на сто имат право на основен платен годишен отпуск в размер, не по-малко от 26 работни дни.

istock
istock

Трудоустроените работници и служители попадат в персоналния кръг на лицата с предварителна закрила при уволнение по смисъла на Кодекса на труда, съгласно която за страдащите от определени заболявания разрешението се издава от Инспекцията по труда, като задължително се взема и мнението на ТЕЛК.

Справка:
чл. 309, чл. 314, чл. 315, чл. 319 и чл. 333 от Кодекса на труда  
чл. 2 и 9 от Наредбата за трудоустрояване
Наредба № РД-07-1 за определяне на работните места, подходящи за трудоустрояване на лица с намалена работоспособност


За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg