Търговски закон

Собствен бизнес

Улесняват закриването на фирма

Министерството на правосъдието предлага промени в Търговския закон, чрез които се предвижда ликвидация на фирми в кратки срокове, както и възможности за „обслужване на едно гише“ чрез Агенцията по вписванията. Предвижда ...

1

Собствен бизнес

Предприемачите ще могат да обявяват фалит

Физическите лица, които са предприемачи, да могат да обявяват несъстоятелност, предвиждат за пръв път промени в Търговския закон, качени за обществено обсъждане. От това ще могат да се възползват представителите ...

1

Пари

Нови правила за продажба на имуществото на длъжник

Нови правила за продажбата на имуществото на предприятия, които са в производство по несъстоятелност, предвиждат промени в Търговския закон, качени за обществено обсъждане. Една от промените предвижда ...

0