вдовишка добавка

Осигуряване

Колко като вдовишка добавка на месец взимат пенсионерите

632 750 пенсионери у нас получават поне една добавка към пенсията ,показват данни на Националния осигурителен институт към края на миналата година. Общо добавките, които се изплащат на възрастните ...

1

Пенсиониране

Колко е вдовишката добавка към пенсията

Добавката от пенсията или пенсиите на починал съпруг се изплаща на пенсионери - съпрузи на починалия и се нарича „вдовишка добавка“. Добавката е 26,5% от пенсията или от сбора на пенсиите, получавани от ...

2