вдовишка добавка

Пенсиониране

Колко е вдовишката добавка към пенсията

Добавката от пенсията или пенсиите на починал съпруг се изплаща на пенсионери - съпрузи на починалия и се нарича „вдовишка добавка“. Добавката е 26,5% от пенсията или от сбора на пенсиите, получавани от ...

2