зает

Икономика

БВП на един зает се увеличава

По предварителни данни на Националния статистически институт през третото тримесечие на 2021 г. брутният вътрешен продукт (БВП) на един зает се увеличава реално с 1,9 на сто в сравнение със същото тримесечие ...

0

Осигуряване

Един работещ произвежда 14.6 лв. за час

По предварителни данни през първото тримесечие на 2017 г. брутният вътрешен продукт (БВП) на един зает се увеличава с 2.6% в сравнение със същото тримесечие на предходната година. Заетите лица в икономиката ...

13