Закон за кредитните институции

Банки

Равни заплати за мъжете и жените в банките у нас

Банките и инвестиционните посредници у нас трябва да прилагат равно заплащане на мъжете и жените за равен труд. Този принцип е залегнал в промените в Закона за кредитните институции, който е качен за обществено ...

1