Банките и инвестиционните посредници у нас трябва да прилагат равно заплащане на мъжете и жените за равен труд. Този принцип е залегнал в промените в Закона за кредитните институции, който е качен за обществено обсъждане.

При съмнение за пране на пари или финансиране на тероризъм или при повишен риск от такива действия БНБ, съответно КФН, може да преразгледа пригодността на лицата, които управляват и представляват банката или инвестиционния посредник и при необходимост да разпореди освобождаването им”, пише в мотивите към проекта.
 
Ако БНБ се усъмни, че във връзка с някоя банка е имало опит за пране на пари или тероризъм, тя незабавно трябва да уведоми ДАНС и Европейския банков орган. БНБ може да отнема лиценз на банка, ако се установи, че е проблемна или има вероятност да стане проблемна и няма как това да бъде предотвратено в разумен срок.

Предвижда се още БНБ да изиска банка да поддържа допълнителен собствен капитал, над минималните изисквания, ако проверка е показала, че собственият є капитал не може да поеме неочаквани загуби в резултат на стресови сценарии. Тя ще може да налага и надзорни мерки при прекомерно нарастване на лихвения риск за дадена банка.
 

Задължават се групите от трети държави, притежаващи активи в Европейския съюз в размер над 40 млрд. евро, да създадат междинно предприятие майка от ЕС. То може да бъде банка, както и инвестиционен посредник, съответно финансов холдинг или холдинг със смесена дейност. Целта е да се улесни надзорът над тези дружества.

Вижте с колко се повишиха заплатите в БНБ

Една от основните промени предвижда БНБ или КФН, съобразно техните правомощия, да издават одобрение на финансов холдинг и такъв със смесена дейност, като целта е така да осъществяват директен надзор над тях.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg