застрахован

Застраховане

Защо да застраховаме дома си

Независимо дали купувате ново жилище или вече сте изплатили ипотеката на старото, вашият дом е един от най-ценните активи, които притежавате. Застраховката на жилището помага да защитите тази инвестиция, ...

1

Застраховане

Плащат на германци да се лекуват в България

Германия ще плаща на своите граждани да се лекуват в България. Германската национална асоциация на здравноосигурителните фондове (GKV-Spitzenverband) включи страната ни в списъка с държави, в които ...

2