застрахован

Застраховане

Плащат на германци да се лекуват в България

Германия ще плаща на своите граждани да се лекуват в България. Германската национална асоциация на здравноосигурителните фондове (GKV-Spitzenverband) включи страната ни в списъка с държави, в които ...

2