жилищен пазар

Имоти

Хората инвестират парите си в имоти

Жилищният пазар е  изключително активен от гледна точка на първото шестмесечие спрямо 2020.  Забелязваме спрямо 2020 ръст на покупко- продажбите с 41%, което е интересно, че този ръст е съществен и спрямо ...

1

Имоти

Ръст в цените на имотите вдига наемите

Не можем да не забелязваме, че бумът на жилищния пазар пренасочва богатство към съществуващи или като цяло по-стари собственици на домове и така може да разшири неравенството между поколенията. Ръст ...

0