Европейската централна банка запази очаквани основните си лихвени ставки непроменени и потвърди, че нетните покупки на активи, известни като "количествени облекчения", трябва да приключат през третото тримесечие на настоящата година.

Лихвеният процент по основните операции по рефинансиране и лихвените проценти по кредитните и депозитните улеснения остават на нива съответно от 0,0%, 0,25% и -0,50%.

След края на днешното заседание ЕЦБ посочи, че руската агресия в Украйна причинява огромни страдания. Освен това тя засяга икономиката – в Европа и отвъд нейните граници. Конфликтът и свързаната с него несигурност влошават сериозно доверието на бизнеса и потребителите. Смущенията в търговията водят до нов недостиг на суровини и материали. Рязкото поскъпване на енергоносителите и суровините отслабва търсенето и спъва производството.

Банките затягат достъпа на компаниите до кредитиране

Как ще се развие икономиката зависи в решаваща степен от развитието на конфликта, от ефекта на наложените санкции и от евентуални по-нататъшни мерки. Същевременно икономическата активност е все така подпомагана от отварянето на икономиката след кризисния етап на пандемията. Инфлацията се повиши съществено и ще остане висока през идните месеци, главно поради рязкото повишаване на енергийните разходи. Инфлационният натиск се засили в голям брой сектори, отчита централната банка.


Всякакви промени в основните лихвени проценти на ЕЦБ ще бъдат направени известно време след прекратяването на нетните покупки на активи по програмата APP на Управителния съвет и те ще бъдат постепенни. Развитието на основните лихвени проценти на ЕЦБ ще продължи да се определя от ориентира на Управителния съвет за паричната политика и от стратегическия му ангажимент да постигне стабилизиране на инфлацията на равнище от 2% в средносрочен план.

Управителният съвет очаква основните лихвени проценти на ЕЦБ да се задържат на сегашното си равнище, докато не отбележи, че инфлацията е достигнала 2% доста преди края на прогнозния период и трайно за остатъка от него, и докато не прецени, че отбелязаният напредък на основната инфлация е достатъчен, така че да бъде в съответствие със стабилизиране на инфлацията на равнище от 2% в средносрочен план.

ЕЦБ иска банките да затегнат кредитирането за задлъжнелия бизнес

ЕЦБ също така потвърди, че месечните нетни покупки на активи по програмата APP, известна като "количествени облекчения" ще бъдат в размер на 40 млрд. евро през април, на 30 млрд. евро през май и на 20 млрд. евро през юни. На днешното заседание Управителният съвет прецени, че постъпващите данни от последното му заседание насам потвърждават очакването, че нетните покупки на активи по APP трябва да приключат през третото тримесечие на тази година. Калибрирането на нетните покупки за третото тримесечие ще зависи от данните и ще отразява развитието на оценката на Управителния съвет за перспективите.


В същото време ЕЦБ възнамерява да реинвестира погашенията по главници на ценни книжа с настъпващ падеж, придобити по Програма за закупуване на активи в условията на извънредна ситуация, причинена от пандемия (PEPP) най-малко до края на 2024 г. Във всеки случай, бъдещото постепенно ликвидиране на портфейла по PEPP ще бъде управлявано така, че да се избегне възпрепятстване на целесъобразната позиция на паричната политика.

Управителният съвет ще продължи да наблюдава условията за финансиране на банките и ще се погрижи настъпването на падежа на операции от третата поредица целеви операции по дългосрочно рефинансиране (TLTRO III) да не възпрепятства гладкото функциониране на трансмисионния механизъм на паричната политика. Същевременно Управителният съвет ще подлага редовно на оценка как целевите операции по кредитиране допринасят за позицията на паричната политика. Както бе съобщено, той предвижда специалните условия, приложими по TLTRO III, да приключат през юни тази година. Освен това Управителният съвет ще направи оценка на подходящото калибриране на двустепенната система на олихвяване на резервите, така че политиката на отрицателни лихвени проценти да не ограничава капацитета на банките за посредничество в условия на изобилна свръхликвидност.

ЕЦБ има готовност да коригира всички свои инструменти в рамките на мандата си, прилагайки гъвкавост, ако е необходимо, за да осигури стабилизиране на инфлацията на целевото равнище от 2% в средносрочен план. Пандемията показа, че в условия на стрес гъвкавостта в характеристиките и провеждането на покупките на активи спомогна за преодоляване на нарушенията в трансмисионния механизъм на паричната политика и направи по-ефикасни усилията на Управителния съвет за постигане на целта му. В рамките на мандата на Управителния съвет, в условия на стрес, гъвкавостта ще остане част от паричната политика винаги когато е застрашен нейният трансмисионен механизъм и това подлага на риск постигането на ценова стабилност.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg