Европейската комисия предложи нови правила за повишаване на устойчивостта на банките в ЕС срещу възможни бъдещи икономически сътресения. Предложенията завършват прилагането в ЕС на споразумението "Базел III", се посочва в съобщение на комисията.

С тях се цели да се предотврати подценяване на опасностите при използваните от банките "вътрешни модели" за изчисляване на капиталовите им изисквания и оттам - да се осигури достатъчен капитал за покриването на тези рискове. Това ще улесни сравняването на отчитащите риска капиталови отношения на отделните банки и ще помогне за възстановяването на доверието в тези отношения и в стабилността на сектора, пише в съобщението.

ЕК цели повишената устойчивост да не бъде за сметка на значително повишени капиталови изисквания. Предложението съхранява конкурентоспособността на банковия сектор в ЕС, като допълнително намалява разходите за спазване на нормативните изисквания.

Банките очакват ниските лихви да се запазят

От огромно значение е да се подобри начинът, по който банките измерват и управляват рисковете, както и да се осигури прозрачност на банковите действия за пазарните участници. В това отношение пруденциалната уредба има решаваща роля, отбелязва ЕК.


С предложението банките се задължават при управляването на риска редовно да установяват, оповестяват и преодоляват екологичните, социалните и управленските рискове. 

Банките спечелиха с 30% повече от миналата година

Предвижда се повишаване на възможностите на банковия надзор, който да преценява дали висшите служители притежават необходимите умения и знания за управлението на дадена банка. 

По въпроса с установяването в ЕС на клонове на банки от чужди държави се отчита, че досега тези клонове подлежат основно на националните правила, съгласувани в много ограничена степен.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg