Към 31 август 2021 г. печалбата на банковата система е  889 млн. лв.,  или с 204 млн. лв. (29.7%) повече спрямо отчетената за осемте месеца на 2020 г. това показват последните данни на БНБ.
 
Разходите за обезценка на финансови активи, които не се отчитат по справедлива стойност в печалбата или загубата,  в края на август 2021 г.  възлизат на  424 млн. лв.,  с 67 млн. лв. (13.7%)  по-малко от  отчетените  към 31 август 2020 г.

Собственият балансов капитал на банковата система  спрямо края на юли 2021 г. нараства  с 81 млн. лв. (0.5%) до 16.3 млрд. лв. с приноса на месечното увеличение на печалбата. 
 
Общият брутен размер на одобрените кредити и аванси по Реда за отсрочване и уреждане на изискуеми  задължения  към  банки  и  дъщерните  им  дружества – финансови  институции,  към 31 август е 9032 млн. лв., от които 7035 млн. лв. за предприятия и 1997 млн. лв. за домакинства.

През август активите на банковата система нарастват с 1.1 млрд. лв. (0.9%) до 131.7 млрд. лв. На месечна база увеличение е отчетено при кредитите и аванситe и другите депозити на виждане, а намаление – при дълговите ценни книжа (поради спад главно при сектор кредитни институции) и при позицията други  активи.

Банки вдигат таксите за теглене от банкомат

Увеличават се кредитите за домакинства (с 369 млн. лв., 1.3%) и за други финансови предприятия (с 59 млн. лв., 1.2%). Намаляват кредитите за сектор държавно управление (с 67 млн. лв., 7.3%) и за нефинансови предприятия (с 41 млн. лв., 0.1%).

istock
istock

Депозитите в банковата система в края на август възлизат на 112.5 млрд. лв. и спрямо предходния месец  нарастват с 1.2 млрд. лв. (1.1%). Увеличават се  депозитите на  нефинансови предприятия  (с 667 млн. лв., 2.0%), на други финансови предприятия (с 525 млн. лв., 13.2%) и на домакинства (със 114 млн. лв., 0.2%). Намаление е отчетено  при депозитите на  кредитни институции  (с 93 млн. лв., 1.8%) и на сектор държавно управление (с 14 млн. лв., 0.4%). 

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg