Печалбата на банките у нас към расте и към 31 юли 2021 г. е  804 млн. лв. при 596 млн. лв. за седемте месеца на 2020 г. Това показват последните данни на БНБ.
През юли активите на банковата система нарастват с 2.1 млрд. лв. (1.6%)  до 130.6 млрд. лв. 


В структурата на балансовите активи делът на позицията кредити и аванси  спрямо края на юни се повишава от 61.1% до 63.5% (с основния принос на вземанията от кредитни институции), а този на дълговите ценни книжа намалява от 15.3%  до 14.9%  (поради спад главно при сектор държавно управление).

Делът на позицията пари, парични салда при централни банки и други депозити на виждане  в края на юли е 16.7%  (при 18.6% към 30 юни)  вследствие на  намалението на  паричните салда в централни банки.

Отношението на ликвидно покритие се повишава до 297.2% (при 272.5% в края на юни). В края на юли ликвидният буфер е 32.2 млрд. лв. (34.9 млрд. лв. към 30 юни), а нетните изходящи ликвидни потоци възлизат на 10.8 млрд. лв. (12.8 млрд. лв. към 30 юни).

Брутните кредити и аванси през юли нарастват с 4.4 млрд. лв. (5.4%) до 86.5 млрд. лв. Вземанията от  кредитни  институции достигат 14.1 млрд. лв., като  спрямо  края  на  юни са  увеличени с 3.5 млрд. лв. (33.4%).  В брутния  кредитен портфейл  на банковата система е отчетено месечно нарастване с 900 млн. лв. (1.3%)  до 72.4 млрд. лв.

Увеличават се вземанията от домакинства (с 368 млн. лв.,1.3%) и нефинансови предприятия (с 459 млн. лв., 1.2%). Повишение има при кредитите за  други  финансови  предприятия (с  59 млн. лв.,  1.2%) и  за  сектор  държавно  управление (с 14 млн. лв., 1.5%).

Кредитите в лева да поевтинеят, очакват банките

Въпреки почти нулевите лихви по спестяванията, депозитите в банковата система през юли се увеличават  с 1.9 млрд. лв. (1.8%)  до 111.3 млрд. лв. Основен принос  има  растежът  на  средствата  от  бизнеса - с 1.4 млрд. лв., 4.3%. 

istock
istock

Нарастват  и депозитите на домакинствата - с 88 млн. лв.,  на другите финансови предприятия  (със 111 млн. лв., 2.9%)  и на  кредитните институции  (с 380 млн. лв., 8.1%), а тези на сектор държавно управление намаляват (с 28 млн. лв., 0.8%). 

 За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg