Банките очакват лихвите и по депозитите, и по кредитите да намалеят през следващите три месеца. Това показва изданието „Финансов сектор: оценки и очаквания", което представя очакванията на широк кръг финансови посредници по отношение на основни макроикономически показатели и фактори, отнасящи се до извършваната от тях дейност, публикувано от Министерство на финансите.

По групи посредници търговските банки единствено прогнозират понижения на лихвените проценти по депозитите при всички валути.

Очакванията за лихвените проценти по кредити е, че ще останат на нивата си от второто тримесечие и през следващото.  Както и при лихвите по депозити, банките са групата посредници, прогнозираща понижения. Това се отнася в най-голяма степен за кредитите в лева, при които мненията за понижение преобладават, се посочва в документа. 

През второто тримесечие цената на заемите в лева нямаше конкретна посока, а като средно ниво леко се понижи спрямо средното за първото тримесечие. От своя страна, лихвените проценти по кредитите в евро се повишиха, уточняват от финансовото министерство.

Според експертите очакването за запазване на лихвите без  промяна  може  да  се  приеме  като  косвен  сигнал,  че  анкетираните  не  очакват повишаване на кредитния риск, което би довело до по-висока рискова премия.

Според анкетираните, междуфирмената задлъжнялост ще запази нивото си от предходно тримесечие и до края на септември ще остане без съществена промяна.

istock
istock

Обобщената балансова оценка е на неутралното равнище, но делът на очакващите намаление се увеличава при по-съществено намаление на участниците, очакващи нарастване.

Ръст на лихвите по кредити през юли

Според резултатите от бизнес наблюденията на НСИ за юли, оценката на предприемачите в  сектора  на  услугите, строителството и  търговията  на  дребно  относно  финансови проблеми в компанията се подобрява. Влошаване на финансовите проблеми са посочили мениджърите в сектора на промишлеността.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg