1607 декларации за ползване на данъчно облекчение от млади семейства са постъпили в НАП София, съобщиха от пресцентъра на данъчната агенция.

192 хил. физически лица от София, Благоевград, Кюстендил, Перник и София област декларираха в столичната НАП доходите си от 2009 г. Към същия период на м.г. декларации са подали 197,7 хил. лица.

1607 са младите семейства с ипотечни кредити, които са поискали да ползват данъчно облекчение. За първи път през тази година, с подаване на декларация в НАП те могат да намалят облагаемия си доход с платените през годината лихви по ипотечния заем.

Физическите лица, които са декларирали пред столичната НАП предоставените и/или получени от тях парични заеми са 1514.

В повече от 11 хил. данъчни декларации е посочен надвнесен данък за възстановяване. До възстановяване на суми се стига в случаите, в които лицата ползват данъчно облекчение – например това за млади семейства с ипотечни кредити, при направени дарения, вноски за допълнително доброволно осигуряване, сключване на застраховка „живот” и др.

От НАП напомнят, че когато е деклариран данък за възстановяване той се прихваща от други дългове към държавата или се възстановява по посочена в декларацията банкова сметка.

Близо 5 хил. лица са се възползвали от възможността да подадат декларации с баркод. Декларациите с баркод се сканират вместо да се обработват ръчно, което дава възможност надвнесения данък да бъде възстановен в по-кратък от законовия едномесечен срок.

И тази година най-голям брой лица са подали декларациите си на място в офисите на ТД на НАП София – 135 хил. души. Декларациите, подадени по пощата с обратна разписка са 41 хил. По електронен път са изпратени 8.5 хил. декларации, което е близо два пъти повече в сравнение със същия период на м.г.