Близо 30% е сивият сектор на пазара на телевизионно разпространение.

Това сочат данните от национално мащабно проучване на пазарите на платена телевизия, интернет и пакетни телеком-услуги в България, проведено по възлагане на телевизионната индустрия и платформени кабелни и сателитни оператори от Би Медиа Консултант.

Съпоставка на данните от проучването и данните, подадени от операторите, достъпни в публичния регистър на Комисията за регулиране на съобщенията (КРС), показва разлика от повече от 680 000 абонати на платформените оператори, които не са декларирани пред комисията.

Най-голямо е разминаването при кабелните оператори – повече от 540 000 абонати. Резултатите от проучването сочат мащабите на кабелното пиратство в страната.

Пиратството в сектора кабелно разпространение се отразява пряко на всички творчески индустрии, тъй като приходите, които абонатите плащат, не достигат до създателите на съдържание. Тези приходи остават скрити и за органите на НАП.

Данните бяха изнесени на кръгла маса на тема „Индустриалното проучване „Пазари на платена телевизия, интернет и пакетни телеком-услуги в България, 2018“ като средство за борба със сивия сектор на медийния пазар“, организирана от Асоциацията на българските радио- и телевизионни оператори АБРО и Сдружение за защита на легалното разпространение на програми ТеРаПро.

Проучването обхваща 15 404 ефективни интервюта, проведени в 28-те области на България.

АБРО и ТеРаПро предоставят данните от национално представителното проучване на КРС, Министерството на културата, Съвета за електронни медии, Комисията за защита на конкуренцията и Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията като референтен източник на данни за нарушения и с цел подобряване на ефективността на правоприлагането и противодействието на сивия сектор и телевизионното пиратство на медийния пазар.