Българската икономика преодолява последиците от икономическата и финансовата криза, показват данни от изследване в десет европейски страни относно навиците за плащане.

Изследването, представено на пресконференция днес, е проведено през пролетта на 2011 г. от ЕОС Груп съвместно с независимия институт за пазарни проучвания "Ипсос", предаде БТА. То включва анкети с 2200 компании в десет европейски държави (Великобритания, Испания, Гърция, Румъния, Русия, Словакия, България, Полша, Белгия и Германия) за местните практики на плащане, управление на риска и вземанията.

В България са анкетирани представители на 200 частни компании в сферата на промишлеността и услугите.

С приблизително 74% платени навреме сметки, фирмите в страната отбелязват напредък спрямо предходната година, когато този процент е 49,6 на сто, посочи Добрин Миревски, директор бизнес развитие във фирмата, поръчала изследването.

Българските клиенти-фирми са едни от най-благонадеждните платци в сравнение с другите европейски страни, добави той. В България 76,1% от плащанията са в определения срок, което нарежда страната ни на второ място след Германия по този показател.

Българските фирми отписват само около половината от вземанията в сравнение с предходната 2010 г., а неплатените задължения в сектора на услугите са само 1,2 процента, докато през 2010 г. са били 5,5 на сто, показват резултатите.

В същото време експертите отчитат, че междуфирмената задлъжнялост продължава да е проблем за страната ни и липсва методология, по която тя да се измерва. Миревски посочи, че по данни на БСК междуфирмената задлъжнялост е 157 млрд. лв., но не се знае каква част от нея са забавени плащания от страна на държавата, каква част - от страна на фирмите и по колко пъти са преброени едни и същи просрочени плащания.

Според експертите фирмите трябва да имат по-отговорно отношение към управлението на вземанията, а държавата - да повиши защитата за кредиторите.