След проверка в над 4 хил. фирми Националната агенция за приходите (НАП) е установила, че при около 60% от тях се укрива ДДС и корпоративен данък.

Данните са предоставени от НАП на сайта banker.bg, а самият извод на данъчните е направен на база на наличието на подозрително големи стокови запаси. Проверките са започнали в началото на тази година.

„В около 60% от проверените фирми декларираните стокови запаси не съответстват на наличните. Това означава, че крият ДДС и корпоративен данък“, е обяснил говорителят на НАП Росен Бъчваров.

Анализ на риска, направен от данъчните, е показал, че при определено съотношение на материалните запаси и продажбите възниква съмнение, че част от декларираното отдавна е продадено, но без документи. Това пък означава, че не е платен ДДС и корпоративен данък.

На всички рискови фирми още в края на миналата година са изпратени писма, с които им е даден едномесечен срок да извършат доброволна корекция, допълват от приходната агенция, е обяснил Бъчваров.

Предвижда се данъчните да влязат в над 13 000 фирми, в чиито баланси за 2017 г. е имало материални запаси, несъразмерни на приходите от продажби, съобщиха официално от НАП.

Продължава и контролната кампания на данъчните спрямо фирми с големи касови наличности. Година след началото на проверките наличните суми в касите на дружествата са намалели с над 5 млрд. лв., а приходите от данък дивидент са се увеличили със 150 млн. лв.

„Материалните запаси имат голям фискален потенциал. Ще насочим в тази кампания голям ресурс, за да гарантираме спазването на закона. Основната ни цел е да стимулираме доброволното спазване на задълженията“, коментира Бъчваров.