850 физически лица, които са били ревизирани в периода от януари до юни тази година, са укрили 200 млн. лв. доходи и съответно 20 млн. данък за тях, съобщиха от Националната агенция за приходите (НАП). 

На всички са издадени ревизионни актове. При неплащане в доброволния двуседмичен срок борчовете ще бъдат събирани принудително, допълват от приходното ведомство.

Над 80% от всички ревизии на физически лица се извършват, за да се установи съответствието между имущество и доходи. 

Най-често срещани са случаите, в които имуществото (имоти, автомобили, лични вещи), които един човек притежава, са на много по-висока стойност от официално обявените му доходи. В този случай ревизорите оценяват стойността на имуществото, съпоставят я с приходите и върху разликата налагат дължимия данък с лихвите за последните 5 години.

Общият размер на установените задължения за данък върху доходите на физическите лица за шестте месеца на 2014 г. е 33 млн. лв.

При ревизиите данъчните използват информация не само за апартаменти, къщи и автомобили, които се регистрират пред различни държавни органи, но и за индивидуални покупки на висока стойност като яхти, битова техника, скъпи бижута и други.

Всяка регистрирана по ДДС фирма в България подава в НАП месечно информация за купувачите си, включително техните имена и ЕГН. По този начин компютърната система често засича случаи, в които месечните вноски по лизинг и ипотечен кредит например са на стойност в пъти по-висока от официалния доход на съпрузите в едно домакинство.