Без резки завои и запазване на основните предимства на данъчната среда в България. Така изглежда фискалната политика на правителството през призмата на предложенията за промени в данъчните закони. Те бяха оповестени миналата седмица от финансовото министерство.

На фона на съседни държави, които увеличават данъци, в България 10-процентната плоска ставка за доходите на физическите лица и за печалбата на фирмите се запазва. На нея правителството ще разчита постепенно да увеличи темпа на вътрешното потребление, както и да привлече външни инвестиции и съответно да задвижи икономиката на по-бързи обороти.

Най-сериозната промяна, която се предлага от ведомството на Симеон Дянков, е за увеличаване на акцизите за някои горива. Това ще се отрази на техните цени и съответно ще рефлектира в производството.

Финансовото министерство се е сетило да отмени някои абсурдни административни изисквания, които буквално тормозеха част от данъкоплатците, като в същото време се опитва и да затегне данъчната дисциплина, въвеждайки нови условия.

Промените в данъчните закони тепърва ще бъдат обсъждани в парламента, така че добрите намерения все още са в рамките на пожеланията.

9% ДДС за туристическия бранш

Данък добавена стойност за туристическия бизнес от 2012 г. ще е 9% както за хотелите и останалите места за настаняване, така и за туроператорските фирми и агенти. Това е едно от основните изменения в закона за ДДС, който се предлага от финансовото министерство. Промяната е заради несъответствието на ЗДДС с европейската директива в областта на туристическите услуги.

Ако бъде приета тази промяна, преференциалната ставка от 9% ще може да се ползва не само от собствениците на хотели, а и от тези, които осигуряват притока на туристи към тях. Предвижда се и въвеждане на понятието “пътуващо лице”, което заменя “турист”. Идеята е всички крайни получатели на туристическата услуга - в това число и фирми, които закупуват пакети почивки за своите служители, да плащат само 9% ДДС.

Друга промяна в закона за данък добавена стойност е предложението при покупко-продажба на урегулирани поземлени имоти и нови сгради (до 5- годишни) данъчната основа вече да е пазарната им цена. Досега данъкът се начисляваше върху сумата, за която е бил придобит имотът за последен път. Т.е. ако едно жилище е купено през 2007 г. - по време на имотния бум, собственикът му дори и да го продаде на загуба, трябваше да плаща ДДС върху цената, на която го е придобил. Заради срива на пазара на имоти обаче се налага и предлаганата промяна в закона за ДДС.

В документа се предвижда и още едно облекчение за строителите - за освободена доставка ще се смята учредяването или прехвърлянето на право на строеж до момента на издаване на разрешение за строеж.

Друга новост е изискването за подаване на месечна справка декларация по ДДС по електронен път, ако покупко-продажбите са повече от 5.

Данъчни специалисти коментират, че за да изпълнява тези изисквания, всяко лице, регистрирано по ДДС, ще трябва да си купи електронен подпис. Така ако една певица например изнася повече от 5 концерта месечно и хонорарите й изискват регистрация по ДДС (над 50 000 лв. годишно), тя ще трябва да има електронен подпис, за да подава декларация всеки месец.

Тотокъсметлиите ще подават декларации, безработните - не

Късметлиите, които са спечелили повече от 5000 лв. на тото или някакъв вид хазарт, вече ще трябва да впишат този приход в годишната си данъчна декларация. А безработните и тези, които са получавали пари само по трудов договор, няма нужда да внасят декларация в НАП. Това с няколко думи са промените в закона за данъците върху доходите на физическите лица, които засягат най-много българи.

Печалбите от тото остават необлагаеми, но целта на промяната е да се “запуши” още една възможност за официализиране на недекларирани доходи. От няколко години данъчните изискват да се декларират и получените и дадени заеми между роднини и приятели над 10 000 лв., което беше любимо обяснение за имотно състояние, надхвърлящо декларираните доходи.

Идеята на второто изменение е да се намали административната тежест за хората при подаването на данъчни декларации, коментира пред БТА преди ден шефът на дирекция “Данъчна политика” в Министерството на финансите Людмила Петкова. При него хора, които са останали без работа или са сменили работодателя си, няма да подават декларации.

Прави се опит и да се пресекат случаите, в които работодатели отказват да издадат или бавят служебните бележки и така създават проблем за лицата, когато подават годишната си декларация. Затова вече се предвижда и глоба до 250 лв. за работодател, който откаже да издаде служебна бележка за изплатени суми.

Опростява се и режимът за деклариране и внасяне на ДОД от отдаване под наем на общо помещение в сграда етажна собственост. Досега наемателят на общо помещение трябваше да издава служебни бележки на всички собственици в сградата, а те от своя страна да декларират дохода в годишните си декларации. Сега наемателят ще удържа дължимия данък от наема и ще го превежда в бюджета, а за получателите на дохода отпада задължението да го декларират пред НАП.

Дължимият данък вече ще се закръглява към всеки кръгъл лев. Според анализ на приходната агенция за м.г. 114 000 души са имали да внасят или да им се възстановяват суми до 20 стотинки.

Много данъкоплатци ще бъдат засегнати и от увеличението в акцизите на горивата. Промените, предложени от финансовото ведомство, предвиждат повишение на акциза за дизела и керосина от 615 на 630 лв. за 1000 литра. На крайната цена на тези горива това ще се отрази с по-малко от 2 ст. за литър. Въвежда се обаче и акциз върху метана - 1,7 лв. на гигаджаул, което ще се отрази на крайната цена на горивото между 4,5 до 8 ст./кг в зависимост от плътността и калоричността. Промените в акцизите са във връзка с хармонизацията на българското законодателство с европейското.