Бизнесът е този, който изпитва сериозни затруднения със събиране на своите вземания, след това са банките и накрая гражданите, каза в интервю за БТА председателят на Камарата на частните съдебни изпълнители Георги Дичев.

Експертът посочва, че 2011 година е още по-тежка и натоварена от предходната, защото при частните съдебни изпълнители нещата се случват с известно закъснение от реалния живот.

Съдебното изпълнение в момента не отговаря на изискванията на времето, а хората и бизнесът заради кризата изпитват сериозна липса на финансови средства, каза Дичев. Затова обективно няма причини за повишаване на събираемостта, даже напротив, добави той.

Съдебното изпълнение в Република България в момента изкуствено е върнато не в 20, а в 19 век, коментира председателят на Камарата на частните съдебни изпълнители. Според експерта промяната в ГПК за задължителното заплащане на такси за информацията, която съдебният изпълнител получава за имущественото състояние на длъжника от държавни и общински органи, се отразява негативно на бързината и ефективността на съдебното изпълнение.

Оказва се, че времето необходимо за получаването на информацията от държавни и общински органи, се е увеличило в пъти. В много от случаите, когато информацията най-накрая се представи по делата, се получава така, че вече не е актуална, посочи Дичев.

Заплащането на всяка справка по сметката на съответния орган не е по силите на огромната част от взискателите, отбеляза председателят на Камарата на частните съдебни изпълнители.