Около 60% от предприятията в България имат активи, които се използват и за лични цели. Това показва проучване на Българската стопанска камара (БСК), представено на форум Бизнес брифинг: „Данък Уикенд".

Данъчните и осигурителни закони са най-често променяната нормативна уредба в България през годините. През последните 8 години от икономическата карта на България са изчезнали 92 големи фирми, а над 4000 са малките компании, прекратили дейност, според анализ на финансовия директор на БСК Станислав Попдончев.

„Сметката показва, че годишно по 12 големи предприятия са били закривани или по едно месечно. Тези данни, заедно с факта, че от години преките чуждестранни инвестиции заобикалят страната ни, показват нагледно, че обстановката не е особено привлекателна за бизнеса", обясни Попдончев.

Според Закона за ДДС предприятията са длъжни да декларират и отчитат доколко един фирмен актив се ползва за служебни или лични цели. За частта, която се ползва служебно могат да ползват данъчен кредит, но за другата част са длъжни да начисляват ДДС - и при покупката, и при ползването на актива. Най-често този казус се появява при използването на фирмени коли и имоти.

По данни на НАП, покупките на леки автомобили с право на данъчен кредит през 2015 г. са достигнали сумата от 190 млн. лева, стана ясно още по време на форума. А общата данъчна основа за периода 2013-2015 г., включително разходите за гориво и поддръжка на леки автомобили, доближава 920 млн. лв.

Според резултатите от анкета сред членовете на работодателската организация, според която 60% от предприятията разполагат с активи, които се използват и за лични цели. От тях 42% са заявили, че изпитват големи затруднения при изчисляване, деклариране и внасяне на данъка, 35% изпитват малки затруднения и само 23% са отговорили, че не срещат трудности по прилагането.

Заради данък "Уикенд" фирмите, особено по-дребните, предпочитат просто да отпишат колите от активите на предприятието и да ги прехвърлят на лицата, които основно ги ползват. Според БСК много от фирмите искат да спазят закона и дори да направят корекция за личното ползване през предходни години и да внесат данък, но имат неясноти.

„Към самото закупуване на един актив трябва да вземете това решение – пълен или пропорционален данъчен кредит, каза той на участниците. Един орган по приходите доста трудно може да оспорва вашите намерения към определена дата“, заяви Росен Иванов, директор на „Данъчно-осигурителна методолия” в НАП по време на форума.  Иванов подчерта изрично, че разходите за пътуване от дома до местоработата, специално на управителите, са разходите за лично ползване, за което има и решение на Съда на ЕС.

Вижте още: 

Данък "бюрокрация" ще расте и догодина 

5000 фирми не декларират данък „уикенд“ 

Депутати искат премахване на данък "лихва"