Българската социалистическа партия внесе промени в Закона за ДДС, с които иска въвеждането на още една диференцирана ставка по ДДС. Левицата предлага данъкът върху добавената стойност за лекарства, включени в списъка с лекарствени продукти, които Националната здравноосигурителна каса плаща, както и за медицинските изделия и диетичните храни за специални медицински цели да бъде намалена на 9%. Толкова в момента е ДДС-то върху туристическите услуги.

Също така вносителите на законопроекта искат ДДС върху месо, яйца, брашно и хранителни продукти от брашно да бъде намалена на 5%. В момента ставката е 20%.

Припомняме, че при едно от двете си посещения в парламента депутатът от ДПС Делян Пеевски обяви, че групата ще предложи сваляне на ДДС за храните и лекарствата и ще се мисли за безплатни детски градини.

БСП се опитва да прокара и увеличаване на прага на оборота, при който търговците трябва да се регистрират по ДДС. В момента той е 50 хил. лв., а сега левицата иска той да бъде увеличен до 100 хил. лв.

Според представената оценка на въздействието отрицателният ефект върху бюджетните приходи, ако промените влязат в сила от 1 януари 2019 г., ще са 706 млн. лв. годишно. От намаляването на ДДС за храните отрицателният ефект ще е на стойност 368 млн. лв., а от лекарствата – 338 млн. лв.

Социалистите обаче смятат, че загубите за бюджета ще са само временни, докато в дългосрочен план фискът ще бъде засегнат положително, тъй като оборотите ще нараснат и съответно събираемостта на данъка ще се увеличи. В крайна сметка изчисленията на вносителите показват, че нетният отрицателен ефект ще бъде между 260 и 340 млн. лв.