8 телефонни кампании е провела Националната агенция по приходите през миналата година. данъчните са търсили 60680 лица с просрочени задължения, с цел ранно известяване и минимизиране на действия, свързани с принудителното им събиране и образуване на изпълнителни дела. Това показват данните на НАП, посочени в отчета на агенцията за 2020 г.

Данъчните са успели успешно да се свържат с 83% от длъжниците, в резултат на което е отчетено намаляване на задълженията при 48% от тях и са платени 85,8 мил. лева. При 27% от тях е настъпило пълно погасяване на всички задължения  в размер на 37,1 мил. лева в договорените срокове по телефона, преди  образуване  на  изпълнително  дело.

Постигнати са  и  допълнителни резултати, свързани с пълно погасяване на задължения, за които е съществувал риск от изтичане на давност, в размер на 1,1 млн. лв. при 11455 лица (38% от селектираните лицата с подобни задължения).

Проведени са и 4 кампании по телефона, насочени към 20066 души с нововъзникнали  задължения, свързани с неплатени корпоративни и лични данъци, с  цел  ранното  им информиране и подпомагане. С 88% от тях служителите на НАП са успели да се свържат и са събрали около 14,8  млн.  лева.

istock
istock

Успешно са проведени и 2 кампании за подпомагане на доброволното деклариране на данни. Първата е насочена към 9268 физически лица, получили доходи от наложен платеж за над 86 млн. лева. Осъществен е контакт с 83% от селектираните лица. Отчетени са резултати за доброволно деклариране на облагаеми доходи при 2 870 лица (37% от лицата с осъществен контакт) в размер на 25,1 млн. лева.

Дължим данъци у нас, ако сме работили над половин година за чужда фирма в България

Измерен е фискален ефект от 2,4  млн.  лева  доброволно  декларирани  от  лицата  задължения  в  сроковете  на провежданата  телефонната  кампания. Другата  кампания  обхваща  направени 5  591 обаждания към 2480 души, декларирали доходи от дейност в страната, но с прекъснати здравно-осигурителни права. С 82% от тях е осъществен успешен контакт.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg