Данъчните ще имат достъп до кредитните досиета на хора, срещу които се извършва ревизия.

Банкерите ще бъдат длъжни да предоставят на бирниците тайната информация, ако се приемат съответните поправки в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и Закона за кредитните институции. Премиерът Бойко Борисов се заканил, че правителството ще одобри промените още на първото си заседание през септември.

Досега от Националната агенция по приходите няколко пъти са се опитвали да научат банковите тайни на данъчни длъжници. Във всички случаи обаче те са срещали отказа на банкерите.

Данъчните ще могат да ровят в банковите досиета на длъжниците към бюджета. Досега банковите ни тайни бяха затворени за Националната агенция по приходите, освен ако няма изрично съдебно решение по въпроса. Премиерът Бойко Борисов обаче обещал законова промяна, с която се дава достъп до тайните ни за шефовете на териториални дирекции на НАП. Тя щяла да бъде гласувана от правителството още през септември, съобщиха правителствени източници.

Промяната ще мине като част от преходните и заключителните разпоредби на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК). Те ще препращат към Закона за кредитните институции, в който е указано кой и кога има достъп до банковата тайна. Обхватът на тези лица ще бъде разширен с петимата шефове на териториални дирекции на НАП. Достъпът няма да е автоматичен и за всеки клиент на банка, а ще се отварят досиетата на хора, срещу които тече данъчна ревизия.

Обществена тайна е, че информацията в данъчната декларация често се различава значително от описваните пред банки доходи. Досега НАП е правила няколко опита да получи достъп до банкови тайни. 100% от запитванията на агенцията до банките обаче са срещали отрицателен отговор.

Данъчните водиха преговори с банкерите за достъп до тайните преди повече от година и половина. Тогава те дори са обещавали срещу информацията банкерите да получат достъп до данъчно-осигурителната информация за клиентите си. Преговорите обаче зациклили.

През септември кабинетът ще гласува още няколко законови промени. Сред тях попада ограничаването на разплащанията в брой до 5000 лв.