13,6 млрд. лв. са събрани от Националната агенция за приходи през 2013 г. Това е със 126 млн. лв. над плана на приходната агенция, сочи справка за постъпленията в държавния бюджет, с която в. "Стандарт" разполага.

Планът на НАП за 2013 г. е изпълнен на 100,9%, като събраните от агенцията приходи в хазната са с 360 млн. лв., или с 2,7% повече спрямо 2012 г. Това е много добър резултат на фона на икономическия ръст и промените в данъчните закони.

Все още няма данни за ръста на БВП за 2013 г., но според различни прогнози ръстът на икономиката ще бъде 0,6% и то при отрицателна инфлация от минус 1,6%. 

През 2013 г. имаше и законодателни промени, които доведоха до отлагане на приходи за 2014 г. Първо фирмите имаха по-голяма свобода да определят авансовите си вноски за корпоративния данък, които плащат през 2013 г.

Освен това за първи път върху доходите от хонорари и граждански договори през последното тримесечие на 2013 г. работодателите не удържаха авансови вноски.

Данъкът върху тези доходи ще бъде платен в началото на 2014 г. В резултат приходите от данъка върху доходите на гражданите през 2013 г. са 2,05 млрд. лв., което е с 98,5 млн. лв. по-малко от плана.

Събраните от НАП приходи от корпоративен данък обаче са 1,51 млрд. лв., което е с 29,6 млн. лв., или с 2% повече от плана.

Събраните от НАП приходи от ДДС са 3,6 млрд. лв., което е с 50 млн. лв., или 1,4% повече от планираното. Постъпленията от корпоративен данък и ДДС са съответно с 8,3% и 5,6% повече спрямо 2012 г.

Събраните от НАП приходи за НОИ и здравната каса през 2013 г. са 5,83 млрд. лв. Това е със 114 млн. лв. (+2%) повече от плана за годината и с 296 млн. (+5,3%) повече спрямо събраните приходи през предходната 2012 г.

Преизпълнение има както при осигурителните и здравните вноски, така и при събраните суми за втора пенсия. Събраните от НАП здравни вноски са с 63,77 млн. лв., или с 4,2% повече от плана за годината.