Туристическият данък беше одобрен на първо четене от парламента. От 20 стотинки до три лева за нощувка ще плащат собствениците на местата за настаняване и хижите, решиха депутатите с промени в Закона за местните данъци и такси.

Новият местен туристически данък ще зависи от категорията на местата за подслон и настаняване. Данъкът заменя туристическата такса, казаха от ГЕРБ. Георги Икономов от ГЕРБ защити предложението, защото по този начин общините биха събрали голяма част от туристическата такса.

С предложението беше увеличено от 2,5 на 4,5 на хиляда горната граница на данъка върху недвижимите имоти. Данъкът върху недвижимите имоти ще може да се плаща на две равни вноски - от първи март до 30 юни и до 30 октомври. Платилите целия данък до 30 април ще имат пет процента отстъпка. С приетите на първо четене промени, извършващите патентна дейност ще дължат само данъка с най-висок размер.

Не беше прието предложението на депутати от "Коалиция за България" да не се плащат такси за детските градини и ясли за деца, чийто родители са с трайно увреждане, загинали при служебен дълг или деца с тежки хронични заболявания.

Не беше прието и да се въведе наполовина такса за сираци и деца с един родител, редовни студенти или двама родители безработни в последната една година.