От 1 март данъчните ще изпращат есемеси, ще звънят по телефона или ще пускат съобщения на електронната поща на хора, които са натрупали неплатени глоби към държавни ведомства.

Чак след като стане ясно, че подканите не дават резултат, данъчните ще завеждат дела. От началото на януари НАП се занимава със събирането на натрупани задължения от глоби, тъй като Агенцията за държавни вземания, която вършеше тази работа, се вля в структурите на мегаприходното ведомство.

Затова, ако ни трябва удостоверение за неплатени данъци, НАП ще вписва вътре и неплатените глоби. Такъв вид документи са нужни за над 50 вида услуги у нас.

Причината е, че от началото на годината Агенцията за държавни вземания (АДВ), която осребряваше имущество на длъжници на бюджета, стана част от Националната агенция по приходите (НАП).

Досега АДВ е образувала изпълнителни дела и за суми от 20 лв., с които не можело да се покрият разходите по самото дело. Затова сега данъчните ще ни подканят да платим доброволно, а дело ще се образува, ако тези подсещания не дадат резултат.

Друга нова практика е, че ако имаме надвнесен данък, НАП ще си приспада от сумата за връщане неплатените ни глоби, например към КАТ.

От началото на годината всеки гражданин или представител на фирма, който поиска издаване на удостоверение за платени данъци и осигуровки, се проверява дали не дължи и някаква глоба, предупредиха от НАП.