Европейската комисия разгласи днес предложенията си за данъчно облагане на финансовия сектор.

Те са в две посоки. На световно равнище Европейската комисията предлага да се въведе  данък върху финансовите сделки (ДФС), с приходите от който да се финансират международни проекти като подпомагането на развитието или борбата с изменението на климата. 

На равнище Европейски съюз комисията лансира данък върху финансовата дейност (ДФД), чрез който биха се постигнали значителни приходи за постигане на по-голяма стабилност на финансовите пазари, без да излага на риск конкурентоспособността на Европейския съюз.

Предложенията бяха представени от еврокомисаря по данъчното облагане, митническия съюз, одита и борбата срещу злоупотребите Алгирдас Шемета, според когото предложеното днес е "правилният начин да се гарантира, че финансовият сектор ще даде полагащия му се принос към преодоляването на най-належащите предизвикателства в Европейския съюз и света".

Европейската комисия ще представи предложенията на финансовите министри от Европейския съюз на заседанието им на 19 октомври, а след това на държавните и правителствените ръководители от съюза, които се събират на среща на върха в края на октомври.