Министрите на икономиката и финансите на страните от ЕС приеха решение за драстично увеличение на акциза на цигарите от 1-и януари 2014 г. Минималната ставка ще трябва да нарасне от сегашните 64 евро на 90 евро за 1000 къса цигари, предаде БНР.

За България и още 7 страни, които не са достигнали сегашния минимален праг на акциза, или са направили това едва в последните месеци, беше даден 4-годишен преходен период да въведат новите ставки - до 1-и януари 2018-а.

По време на този период страните-членки, въвели по-високия акциз, ще имат право да налагат на гражданите на България и останалите 7 страни с по-нисък акциз лимит за внос на цигари на тяхна територия - той ще е от 300 къса на човек.