Осем работни дни остават, за да се декларират и платят авансовите данъци върху доходите за второто тримесечие на 2013 г. Сами внасят в държавната хазна авансовите си налози основно хазяи, хора със свободни професии и земеделски производители.

От началото на 2013 г. беше въведена нова декларация за авансовите данъци (по чл. 55 от ЗДДФЛ и чл. 201 от ЗКПО, образец 4001).До 31 юли тази декларация трябва да бъде подадена за получените доходи през второто тримесечие.

Формулярът се подава от гражданите, които сами определят и внасят данъка върху доходите си, като например наемодатели на физически лица, както и нотариуси, адвокати, стоматолози и др. самоосигуряващи се.

Декларацията се подава, тъй като от 2013 г. при плащане на всички данъци и осигуровки парите влизат в една сметка на НАП.Затова всяко плащане на данък от гражданите е обвързано с подаване на декларация, за да я есно за какво се дават парите.

Новата декларация се подава три пъти годишно - в сроковете за внасяне на дължимите данъци. Сроковете са до 30 април (за доходите от първото тримесечие), до 31 юли (за второто тримесечие) и до 31 октомври (за третото тримесечие).

За четвъртото тримесечие авансови вноски не се правят (съответно не се подава и декларация), а данъкът се плаща с подаване на годишната данъчна декларация за доходите (в срок до 30 април на следващата година).

До 31 юли 2013 г. с новия образец 4001 се декларират и данъците, които са били дължими, но не са внесени към 31.12.2012 г., припомниха от НАП.

Най-общо това са данъци, които в съответствие със закона е трябвало е да бъдат внесени до края на миналата година, но по една или друга причина това не е направено.

Повече информация за попълване на декларациите, плащане на данъците и новите срокове, може да се получи на телефона за информация на НАП 0700 18 700 на цената на един градски разговор.